Zisti, ktorá špecializácia sedí na tvoje preferencie

Zobrali sme viac ako 50 špecializácii, do ktorých sa môžeš zahlásiť po škole a zhodnotili sme ich vo všemožných oblastiach. Napríklad podľa dĺžky atestácie, náročnosti nočných služieb, emočnej náročnosti, platového potenciálu a desiatok ďalších parametrov.

Vychádzali sme pri tom jednak z dostupných objektívnych dát. Tu sme spolupracovali s tými najlepšími zdravotníckymi analytikmi na Slovensku. Na množstvo našich otázok však dáta neexistovali. Preto sme spolupracovali ešte s desiatkami mladých, ale aj skúsených lekárov, ktorí hodnotili špecializácie v tých často subjektívnych oblastiach.

Všetky tieto dáta sme pochrúmali a pre teba sme vytvorili dotazník, ktorý ti ponúkne 5 špecializácií, ktoré sa najlepšie prekrývajú s tvojimi preferenciami.

Pre koho je tento dotazník?

Najmä pre študentov medicíny. No ak si ho vyplníš ako lekár, iný zdravotník alebo nezdravotník, tak zistíš, aké lekárske špecializácie by ti mohli sedieť. Plus nám pomôžeš tento dotazník vylepšovať!

Vyplníš dotazník (10 - 15 minút)

Dostaneš výsledky

Pracuješ s nimi ďalej v tvojom profile

Dotazník vyplň až do konca, ak ho počas vyplňovania zatvoríš tvoje odpovede sa neuložia.